(Izjava za javnost) Združeni starši pozivamo vlado k spoštovanju ustavne demokracije in pripravi novega zakona

V civilni iniciativi Združeni starši smo povezali starše vseh zasebnih osnovnih šol in vrtcev, ki izvajajo javni program, skupaj več kot 80 ustanov in 4500 otrok. Danes smo pred Državnim zborom predstavili tudi naše glavne programske točke in cilje.

Glede na današnji sklep seje Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru RS, da se zaradi mnenja Zakonodajno-pravne službe razprava delovnega telesa preloži na ponedeljek s strani koalicije, je jasno, da je zakon slab ter bo sprožil tudi določene neustavne posledice.

Zato pozivamo poslance, naj ob odločanju o predlogu Zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) upoštevajo priporočila lastne Zakonodajno-pravne službe ter predlog zakona zavrnejo.

Zakonodajno-pravna služba je namreč potrdila vse skrbi in stališča, ki smo jih podali Združeni starši. Najbolj pereče je, da ZOFVI-L diskriminira otroke staršev v zasebnih šolah, ki izvajajo javni program, saj postavlja diskriminatorni okvir, ki bo preprečil dostop do nedržavnih šol marsikateremu otroku.

Poleg tega je ukinitev financiranja razširjenega programa, ki je integralni del izvajanja javnega programa ukrep, ki lahko vodi v ukinitev programa tudi v javnih šolah, s čimer bomo na koncu na slabšem vsi starši, ne glede na status ustanovitelja šole.

Ministra zato pozivamo, naj odstopi od omenjenega predloga, nov predlog pa pripravi celovito, upoštevajoč vse otroke enako ter v pripravo vključi vso zainteresirano javnost.

 

Ljubljana, 26. 6. 2019,

Združeni starši