(komentar) Vršenje pritiska na nedržavno šolstvo ravno tistih, ki bi lahko že zdavnaj prekinili s protiustavno prakso

Komentar civilne iniciative Združeni starši ob odprtih pismih nekdanjih ministrov za šolstvo z dne 30. 6. 2019 Slavka Gabra, Pavla Zgage, Lucije Čok in Igorja Lukšiča ter Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), ki ga vodi Branimir Štrukelj.

V civilni iniciativi Združeni starši pozdravljamo ugotovitev vseh, da ima Slovenija enega najboljših javnih šolskih sistemov izobraževanja na svetu. Opozarjamo pa na pomembno podrobnost, ki jo tako ministri, kot Štrukelj zaradi ideološke zaslepljenosti ali ozkih političnih interesov namerno izpuščajo.

Nedržavne osnovne šole, ki so pridobile s strani ministrstva dovoljenje, da lahko izvajajo javni program, skupaj z državnimi tvorijo mrežo prav tega najboljšega javnega šolskega sistema.

Tako državne kot nedržavne šole izvajajo javni program izobraževanja, kot ga določi in nadzira pristojno ministrstvo. Nedržavne šole, ki so pridobile s strani ministrstva dovoljenje, da lahko izvajajo javni program, tako skupaj z državnimi tvorijo mrežo javnega šolstva v Republiki Sloveniji.

Zato morajo biti upravičene do enakega deleža financiranja, čemur pritrjuje tako Ustavno sodišče kot Pravno-zakonodajna služba Državnega zbora. Podobna ureditev velja denimo na področju javne zdravstvene mreže. Državne in nedržavne šole medsebojno bogatijo in v sodelovanju druga z drugo zasledujejo dobre šolske prakse.

Ker presegamo ideološke delitve, smo v civilni iniciativi Združeni starši povezali vse zasebne osnovne šole in vrtce, ki izvajajo javni program, skupaj več kot 80 ustanov in 4500 otrok. Politike pozivamo, da tako kot mi, ideološke delitve presežejo tudi sami!

Nedržavne šole so dostopne vsem, za učitelje velja kolektivna pogodba, krizni varčevalni ukrepi vlade so prizadeli tako državne kot nedržavne šole. Tako kot SVIZ, tudi Združeni starši pozivamo vlado, naj šolstvu nameni višji delež financiranja celotni mreži javnega šolstva.

Vzroka ustanavljanja nedržavnih šol ne gre iskati v kritiki vzpostavljenega sistema. Razumljivo in prav je, da starši za dodatne vsebine, ki predstavljajo zelo majhen del kurikuluma nedržavnih šol, plačujemo poseben prispevek. Ne zdi pa se nam prav, da ministrstvo zahteva izvajanje dopolnilnega in dodatnega pouka, hkrati pa temu ne bi namenilo financiranja. Iz realnosti življenja in iz mnenja Zakonodajno-pravne službe je jasno, da so te dejavnosti del šolskega življenja ter, da brez njih ni mogoče organizirati šolskega dela. To je del javno zagotovljenega programa. In prav je, da tako ostane. Za državne in nedržavne šole.

Nedržavne šole so za javne proračune celo ugodnejše, saj po veljavni zakonodaji stroške investicije, vzdrževanja in opreme nosi ustanovitelj zasebne šole.

Združeni starši pozivamo deležnike in tudi tiste, ki bi to področje lahko uredili v preteklosti, naj se nehajo sprenevedati in iskati »kreativne rešitve«. Referendum bi državo stal toliko, kolikor znaša 10-letni prispevek do 100 odstotnega financiranja vseh nedržavnih osnovnih šol v Sloveniji.

Ministra Pikala pozivamo, da spoštuje prisego, ki jo je dal kot minister, da bo spoštoval ustavni red Republike Slovenije.