Kreativno izigravanje odločbe Ustavnega sodišča

Ljubljana, 18. 9. 2019. Medijska izjava civilne iniciative Združeni starši ob najavi posvetovalnega referenduma Stranke Alenke Bratušek (SAB) in oblikovanju delovne skupine ministra Pikala.

Nedržavne osnovne šole, ki so pridobile s strani ministrstva dovoljenje, da lahko izvajajo javni program, skupaj z državnimi tvorijo mrežo javnega šolskega sistema v Republiki Sloveniji. Oboje izvajajo javni program izobraževanja, kot ga določi in nadzira pristojno ministrstvo, zato morajo biti upravičene do enakega deleža financiranja, čemur skozi odločbo pritrjuje Ustavno sodišče.

Vse poskuse, ki bi kreativno obšli odločbo Ustavnega sodišča, odločno zavračamo.

Mednje sodi tudi nedavna napoved SAB o posvetovalnem referendumu. Spoštovanje odločb Ustavnega sodišča sodi v temelj našega demokratičnega pravnega sistema ter bi jih morale samoiniciativno uresničiti tako izvršna kot zakonodajna oblast, pa četudi se z njimi ne strinjajo. Ozki ideološki politični poskusi in napovedi te vrste so zaskrbljujoči, saj rušijo ravno to demokratično ureditev.

Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da bi neustavni referendum stal toliko, kolikor znaša razlika v financiranju 6 nedržavnih osnovnih šol v Sloveniji za obdobje 10 let!

Ob padcu ZOFVI-L smo prvi predlagali oblikovanje delovne skupine, ki so bo prizadevala za uresničitev odločbe Ustavnega sodišča ter podali roko odločevalcem, da bi s skupnimi močmi poiskali ustrezno rešitev za uresničitev odločbe. Združeni starši v delovno skupino, ki jo je najavil minister Pikalo, nismo bili povabljeni. Kljub njegovi napovedi, da bodo vključeni vsi deležniki in ne le tisti, ki se že do sedaj niso mogli poenotiti. Navsezadnje smo starši tisti, ki bomo čutili končne posledice zakona ter hkrati premoremo dovolj znanja in integritete, kar se je jasno pokazalo ob padcu zadnjega neustavnega zakona.

Ministru Pikalu sporočamo, da za uresničitev odločbe US ne potrebujemo novega širokega zakona in dolgih razprav, temveč se da to urediti z manjšo korekcijo sedanjega, če le premore dovolj politične modrosti.

Združeni starši se bomo še naprej zavzemali za uresničitev odločbe US ter si prizadevali, da bi nedržavne in državne šole ter vrtci v javni mreži tudi v prihodnje omogočali kakovostno izobrazbo vsem državljanom RS.

 

Vir fotografije: Delo