Mamica Nina

“Navdušena sem nad akcijo v zadnjih nekaj dneh in hvaležna za vso energijo, čas in napor, ki jih z ekipo vlagate v pobudo Združeni starši. Res hvala, da ste podaljšana roka vseh staršev in se mnogo, mnogo več. Če lahko kakorkoli pomagam, prosim, sporoči. Mož bo jutri prišel pred Državni zbor, širimo glas o pobudi, ampak če je še kaj, res, tu sem.
Pošiljam ti pozitivne pozdrave in vsa vzhičena maham v zaslon telefona.”