(izjava ob obisku predsednika) Namesto ideološke vojne raje spoštovanje pravne države

Izjava ob obisku civilne iniciative Združeni starši pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju.

Predstavniki civilne iniciative Združeni starši smo predsedniku Pahorju predstavili argumente proti neustavnemu predlogu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L).

Zakon sta kot neustreznega označili zakonodajno-pravni službi Državnega zbora in vlade, s čimer po mnenju predsednika Pahorja obstaja tveganje, da bi Ustavno sodišče predlog zakona ocenilo za neustavnega.

Predlog zakona ne odpravlja krivic, prinaša dodatno razslojevanje in onemogoča dostop do nedržavnega dela javne mreže šolskega sistema v Sloveniji najbolj ranljivim skupinam. Zakon namreč jemlje pravico do jutranjega varstva, podaljšanega bivanja ter dodatnega in dopolnilnega pouka več kot 1500 učencem nedržavnih osnovnih šol iz vse Slovenije.

Tako Združeni starši, kot predsednik Pahor si bomo prizadevali, da se najde široka rešitev za problem financiranja nedržavnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavni program. Namesto ideološke vojne, naj politiki pokažejo dovolj modrosti, da pri državljanih ne povzročajo dodatnih neenakosti ter omejujejo ustavno varovanih pravic otrok in staršev. Ne delajmo nepotrebnih korakov nazaj!

Združeni starši ponujamo roko politikom še pred dokončnim odločanjem v Državnem zboru ter smo pripravljeni sodelovati pri pripravi novega zakona, ki bo področje uredil celostno in skladno z odločbo Ustavnega sodišča. Samo premik stran od ideoloških pseudo-argumentov in iskreno iskanje predloga bo odpravilo obstoječo neenakost. Čas je, da si tega želijo tudi člani naše vlade.

Združeni starši