Predstavitev civilne iniciative Združeni starši

Civilna iniciativa Združeni starši si bo prizadevala za enake pravice otrok v nevladnih in vladnih šolah ter vrtcih. 

V sredo, 26. 6. 2019, bodo v Državnem zboru na seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino poslanci razpravljali o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L). Ker predlogu zakona nasprotujemo, smo se starši otrok iz nevladnih šol in vrtcev, ki v Sloveniji opravljajo javno storitev vzgoje in izobraževanja, povezali v civilno iniciativo Združeni starši.

Pred sejo Odbora v sredo bomo predstavili civilno iniciativo, njene predstavnike in argumente. Z argumenti bomo na seji seznanili tudi poslance. Vabljeni, da se nam pridružite pri predstavitvi civilne iniciative. Dobimo se ob 16.00 pred Državnim zborom in podobno, kot smo to naredili prejšnjo sredo, s transparenti izrazimo naša stališča do vladnih ukrepov.

“Z načrtnim izigravanjem ustave predlagateljev zakona in s tem ogrožanjem ustavne demokratične ureditve republike Slovenije se nikakor ne moremo strinjati. Predlogu zakona očitamo neskladnost vsaj z 2., 14., 57. členom Ustave, ministrstvu pa ravnanje v slabi veri. Predlog ruši dobre sedanje rešitve, uvaja nove pasti in zanemarja argumentiran dialog s civilno družbo. Naše argumente bomo po tiskovni konferenci podrobneje predstavili tudi poslancem na seji Odbora.”

Več o dogodku: Facebook stran Združeni starši

Združeni starši nastopamo skupaj, saj si prizadevamo:

  • za dostopnost do različnih šol in vrtcev za vse otroke, iz različnih socialnih okolij.
  • za bogatitev, pluralizem in heterogenost. To bogati celotno javno mrežo in prispeva k razvoju družbe kot celote.
  • za celovit razvoj otroka – od zgodnjega otroštva do odraslosti. Treba je prisluhniti otroku v vseh fazah občutljivega odraščanja.