Stališče Bogatimo šolstvo do predloga ZOFVI-L

Civilna iniciativa Bogatimo šolstvo (pridruženi CI Združeni starši) predstavlja svoje stališče do predloga ZOFVI-L (EPA: 0634 – VIII), ki v 7. člen uvaja javno financiranje obveznega dela programa nevladnih osnovnih šol v deležu 100 %, za razširjeni del programa osnovne šole(1) pa ga zmanjšuje s trenutnih 85 % na 0 %.

1. Na sodišču ne zmagaš zato, da bi bil po tem na slabšem;
2. Obveznost enakovrednega financiranja se nanaša na celoten javno veljavni program;
3. ZOFVI-L nasprotuje javnemu interesu;
4. Zasebne osnovne šole bodo prisiljene kršiti cilje vzgoje in izobraževanja;
5. Uvaja se diskriminacija učencev na temelju njihovih nad- ali podpovprečnih sposobnosti ali posebnih zanimanj;
6. ZOFVI-L diskriminira starše (in njihove otroke) na temelju zaposlenosti;
7. ZOFVI-L spodbuja razslojevanje slovenske družbe, elitizacijo in marketizacijo šolstva;
8. ZOFVI-L zmanjšuje pomen osnovnošolskega izobraževanja v razmerju do ostalih vrst in stopenj vzgoje in izobraževanja;

Več na strani Bogatimo šolstvo – STALIŠČA CIVILNE INICIATIVE BOGATIMO ŠOLSTVO GLEDE PREDLOGA

V Civilni iniciativi Bogatimo šolstvo na podlagi zgoraj predstavljenih argumentov nasprotujemo predlogu ZOFVI-L. Očitamo mu neskladnost vsaj z 2., 14., 57. členom Ustave, predlagatelju pa ravnanje v slabi veri.

Civilna iniciativa Bogatimo šolstvo