Starši podajamo roko

Ljubljana, 18. 7. 2019. Izjava civilne iniciative Združeni starši po padcu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) v Državnem zboru. 

V civilni iniciativi Združeni starši verjamemo, da današnje glasovanje odpira novo priložnost, da s skupnimi močmi poiščemo ustrezno rešitev za uresničitev odločbe Ustavnega sodišča.

Upamo, da bodo parlamentarne počitnice umirile strasti in omogočile pogovore brez ideološkega naboja. Ravno z namenom preseganja ideoloških delitev smo v civilni iniciativi Združeni starši povezali vse nedržavne osnovne šole in vrtce, skupaj več kot 80 ustanov in 4500 otrok.

V prihodnjih dneh bomo povabili vse poslanke in poslance, da obiščejo ter se seznanijo s pedagoškimi pristopi v nedržavnih šolah in vrtcih. Želimo namreč, da bi od blizu spoznali materijo, o kateri bodo imeli možnost, privilegij in odgovornost odločati v prihodnosti.

Prav tako se bomo aktivno vključili v proces iskanja ustreznih rešitev, zatorej na tem mestu ponujamo roko zakonodajni veji oblasti. Naslednji izziv predstavlja novela Zakona o vrtcih.

Združeni starši si bomo prizadevali, da bi nedržavne in državne šole ter vrtci v javni mreži tudi v prihodnje omogočali kakovostno izobrazbo vsem državljanom RS.

 

Foto: Matija Sušnik, Državni zbor RS