Vrtci smo pridobili pravno mnenje

Glede predlagane Novele Zakona o vrtcih smo pridobili tudi pravno mnenje. Preberite, koliko kršitev v enem samem predlogu! Pa govorimo le o pravnem vidiku, kje je še pomembnejši socialni vidik, pa gospodarski itn.

PRAVNO MNENJE O USTAVNOSTI PREDLOGA NOVELE ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-G) – prenos.