Za zdravo pamet

Ljubljana, 15. 7. 2019. Izjava civilne iniciative Združeni starši ob glasovanju o predlogu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) v Državnem svetu. 

V civilni iniciativi Združeni starši izražamo zadovoljstvo, da so poslanci Državnega sveta s 17 glasovi za in 13 proti izglasovali odložilni veto na ZOFVI-L ter s tem pokazali veliko mero posluha za argumente tako civilne iniciative, kot mnenja vseh pravnih institucij, ki so predlog zakona označile za neustavnega.

ZOFVI-L se vrača v odločanje v Državni zbor, kjer bodo morali predlagatelji za njegovo potrditev zbrati 46 glasov poslank in poslancev (absolutna večina). Ob zadnjem glasovanju so jih zbrali 42. Predvidoma bodo o zakonu ponovno odločali v četrtek, 18. 7. 2019.

Ob vsem skupaj pozdravljamo napoved poslanca Gregorja Periča po izglasovanem vetu, ki je v imenu poslanske skupine SMC napovedal, da zakona ne bodo podprli. Tudi ostale koalicijske poslance pozivamo, da neustavni zakon zavrnejo.

Predlog zakona namreč ne odpravlja krivic, prinaša dodatno razslojevanje in onemogoča dostop do nedržavnega dela javne mreže šolskega sistema v Sloveniji. Po nekaterih ocenah pa bi imel lahko negativen vpliv tudi na osnovno glasbeno izobraževanje, srednje splošno izobraževanje ter poklicno in strokovno izobraževanje. Nekatere pereče in škodljive dikcije zakona se prav tako lahko pojavijo v prihajajočem Zakonu o vrtcih.

Starši si bomo v duhu spoštljivega dialoga prizadevali za več zdrave pameti v slovenski politiki in se zavzemali za dostopnost do različnih programov šol in vrtcev tudi za najšibkejše, bogatitev vzgoje in izobraževanja ter za celostni razvoj vsakega otroka.

 

Združeni starši