Za življenjske rešitve, ki ne poglabljajo stisk

Ljubljana, 7. 5. 2020, Združeni starši o stiskah staršev in otrok ob postopnem vračanju otrok v vrtce in šole

V civilni iniciativi Združeni starši opozarjamo na stiske staršev in otrok 4. in 5. razredov, ki bodo šolsko leto zaključili od doma. Ukrep, ki ga predlaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bo povod za številne stiske na ekonomskem in psihosocialnem področju. Ministrstvo pozivamo, da prisluhne staršem in implementira življenjske ukrepe, ki bodo omogočili vračanje staršev na delo brez resnega ogrožanja ekonomskega preživetja družin in otrokovega razvoja.

Po napovedih bo namreč Ministrstvo 18. 5. 2020 zagotovilo vračanje v šole otrokom prve triade. Ostali osnovnošolci, razen učencev 9. razreda, bodo do konca šolskega leta ostali doma. Doma naj bi torej ostali ter se samostojno, ob oddaljeni pomoči učitelja, na daljavo izobraževali otroci, stari 9 in 10 let.

Na nas se obračajo številni starši teh otrok, ki so v velikih stiskah. 9- in 10-letniki večinoma niso pripravljeni, usposobljeni in zmožni samostojnega učenja nove snovi. Prav tako ne morejo razporejati časa za delo v šoli in več tednov dan za dnem ostajati doma 8 do 9 ur, ko bodo starši v službi. Posledice takega stanja bi bile razsežne in nevarne: še hitrejše izgubljanje stika s šolskim procesom, kot se je dogajalo v preteklih tednih od začetka šolanja na domu, psihosocialne stiske otrok ob ostajanju doma (strah, nemoč), povečanje možnosti za nesreče doma in povečevanje razlik v znanju med otroki.

Izjemno redki otroci so pri tej starosti sposobni samostojno sodelovati pri učnem procesu. Starši to vedo, zato bodo številni prisiljeni iskati druge rešitve. V praksi: podaljšati svoje ostajanje doma s četrto in petošolci. To bo v teh že tako nestabilnih časih na trgu dela povzročilo, da bodo starši v še bolj negotovem položaju, zaradi skrajšanih delovnikov pa še v slabšem finančnem položaju in ranljivejši za odpuščanja. Tu bodo še posebej izpostavljeni starši samohranilci.

Starši bodo torej izbirali med potencialno izgubo službe in tem, da vsak dan pretežni del dneva puščajo doma svoje otroke in upajo, da bodo zmogli delati od doma. Glede na to, da številni starši otrok te starosti poročajo, da so otroci pri delu na daljavo potrebovali ogromno pomoči in spodbude, je upanje večinoma neupravičeno.

Prav tako z zaskrbljenostjo spremljamo pravila vračanja predšolskih otrok v vrtec, predvsem v trenutnem prepričanju da morajo biti navodila življenjska in omogočati, da se v vrtce vrnejo vsi zdravi otroci, katerih starši to želijo in potrebujejo. Vrtčevsko varstvo bomo starši potrebovali v takem obsegu kot pred epidemijo – saj se vračamo na delovna mesta z delovnimi časi, ki so enaki, kot pred krizo.

Starši od Ministrstva pričakujemo življenjske in varne rešitve za otroke in starše, ki ne bodo staršev potiskale v brezizhoden položaj zato, ker so njihovi otroci padli v luknjo kolateralne škode administrativnih ukrepov.

Združeni starši si bomo v duhu spoštljivega dialoga še naprej prizadevali za dostopnost do   temeljne pravice vzgoje in izobraževanja tudi za najšibkejše, bogatitev vzgoje in izobraževanja ter za celostni razvoj vsakega otroka.

 

Vir fotografije: mariborinfo.com