Pri uresničitvah odločb ustavnega sodišča gre za vprašnje pravne države in ne ideologije

Izjava civilne iniciative Združeni starši ob vložitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katero želijo predlagatelji uresničiti odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2014.

Starši, ki smo združeni v civilni iniciativi Združeni starši, pozdravljamo predlog koalicijskih poslancev. Predlog je skladen z odločbama Ustavnega sodišča iz leta 2014 (U-I-269/12) in 2020 (U-I-110/16). Predlagano stoodstotno financiranje obveznega programa in nespremenjeno petinosemdeset odstotno financiranje razširjenega programa je po odločbi ustavnega sodišča iz leta 2020, ki je pravico, ki nam jo je prisodilo leta 2014, skrčilo, za nas sprejemljivo. Ne glede na mnenje, ki ga imamo o drugi odločbi ustavnega sodišča iz marca 2020, namreč še vedno stojimo na stališču, da je treba sodbe sodišč spoštovati.

Predlog koalicijskih poslancev trenutnega financiranja ostalih zasebnih šol in razširjenega programa osnovne šole ne spreminja. To financiranje je po odločitvi ustavnega sodišča iz leta 2020 skladno z ustavo. Popravlja zgolj financiranje obveznega dela programa, za katerega je ustavno sodišče ugotovilo, da je protiustavno. Pri predlaganem zakonu gre torej za minimalen poseg, ki uresničuje odločbo ustavnega sodišča.

Želimo si, da bi bil predlog koalicijskih poslancev čim prej sprejet, saj se zadeva vleče že več kot pol desetletja. Če bo zakon obravnavan po skrajšanem postopku, kot je predlagano, bi se lahko financiranje začelo izvrševati že z začetkom prihodnjega šolskega leta. Pričakujemo, da bodo vsi poslanci, ki se zavzemajo za pravno državo in načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno, predlog podprli. Pri tem ne bi smelo biti pomembno, ali so ti poslanci v koaliciji ali v opoziciji. Ustavno sodišče namreč sodi v eno od treh vej oblasti in državni zbor mora njegove odločitve spoštovati. To je poudarilo tudi sodišče v svoji zadnji odločbi iz leta 2020.

Združeni starši se v duhu spoštljivega dialoga zavzemamo za dostopnost do različnih programov šol in vrtcev tudi za najšibkejše, bogatitev vzgoje in izobraževanja ter za celostni razvoj vsakega otroka.