Smo kot družba storili vse, da bi šole lahko ostale odprte?

Razmišljanje in poziv k debati Združenih staršev ob napovedani zaostritvi ukrepov za preprečevanje epidemije COVID-19.

Epidemija je korenito zarezala v naš vsakdan in razkrila tako pozitivne, kot negativne strani naše družbe. Na trenutke shizofreno, saj lahko po eni strani spremljamo pregovorno slovensko solidarnost, na drugi pa smo priča pomanjkanju avtoritete in pretiranemu egoizmu. Zaradi nagovarjanja obeh skrajnosti, odločevalci v jasnost sporočil vnašajo nepotrebno zmedo. S tem pa tiste, s katerimi bi morali sodelovati, puščajo prepuščene samim sebi.

Ključno vprašanje je, kako lahko skupaj prispevamo, da so šole odprte. Do konsenza, da je to ena naših temeljnih prioritet, smo prišli ob prvem valu epidemije spomladi. Prav tako pozdravljamo trud, da se odločevalci učijo iz predhodnih napak. Zato nikakor ne sprejemamo tega, da se določene napake, ki prej opisano dualnost podpihujejo, naivno ponavlja. Ne želimo si družbe, ki ob ključnih vprašanjih ne bo sposobna skupiti skupaj.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport želimo vzpodbuditi, da je pri svojem delu pri reševanju težav, ki terja sodelovanje vseh nas, predvidljivo. Odločitev o tem, da se bodo na domu izobraževali otroci od 6. razreda dalje, nas je presenetila. V vseh napovedih so bili staršem med popolnim odprtjem in zaprtjem šol že predstavljeni še drugi, vmesni scenariji. Žal ti skorajda niso bili uporabljeni. Prav tako se je, glede na pripovedovanja pristojnih in staršev pokazalo, da je sistem zapiranja oddelkov deloval dobro.

Slabo komunicirane hipne odločitve, čeprav narejene v dobri veri, rodijo strah. Kljub razumskemu sklepanju, se ne moremo izogniti temu, da naše frustracije, ki izvirajo iz tega strahu, prenašamo na otroke. S tem jih nehote zapiramo v okvire, ki si jih otroci sami ne bi nikoli postavili. Vsi ukrepi in naše ravnanje ob njih, pa neposredno vplivajo na to, kakšna družba bomo čez 20 let postali.

Če ne drugega, nam s predvidljivostjo ukrepov ponujate dovolj časa, da lahko na novo realnost pripravimo naše otroke in družine. Če bomo s hipnimi ukrepi venomer posegali v otrokov prostor, bomo s tem nepovratno vplivali na njihovo senzibilnost, socializacijo in kreativnost. Starši tudi vemo, da je končni rezultat boljši, če je priprava dobra.

Ministrico zatorej naprošamo, da več pozornosti nameni komuniciranju v javnosti in zavzame vlogo pozitivne avtoritete. Vabimo k dialogu v smeri, kaj še kot družba lahko naredimo, da bo kljub izrednim razmeram, prioriteta naše družbe, da šole ostanejo odprte. Smo mar res naredili vse za zdrav intelektualni, socialni in čustveni razvoj otrok?

Želimo vam, da ohranite pozitivno stanje duha, tudi kadar smo prisiljeni bivati v izrazito negativnih okoliščinah.

 

Združeni starši si bomo v duhu spoštljivega dialoga prizadevali za več zdrave pameti v slovenski politiki in se zavzemali za dostopnost do različnih programov šol in vrtcev tudi za najšibkejše, bogatitev vzgoje in izobraževanja ter za celostni razvoj vsakega otroka.