Pravna stališča in zmote glede šol in vrtcev


Civilna iniciativa Bogatimo šolstvo (pridruženi CI Združeni starši) predstavlja svoje stališče do predloga ZOFVI-L (EPA: 0634 – VIII, ki v 7. člen uvaja javno financiranje obveznega dela programa nevladnih osnovnih šol v deležu 100 %, za razširjeni del programa osnovne šole(1) pa ga zmanjšuje s trenutnih 85 % na 0.

1. Na sodišču ne zmagaš zato, da bi bil po tem na slabšem
2. Obveznost enakovrednega financiranja se nanaša na celoten javno veljavni program
3. ZOFVI-L nasprotuje javnemu interesu
4. Zasebne osnovne šole bodo prisiljene kršiti cilje vzgoje in izobraževanja
5. Uvaja se diskriminacija učencev na temelju njihovih nad- ali podpovprečnih sposobnosti ali posebnih zanimanj
6. ZOFVI-L diskriminira starše (in njihove otroke) na temelju zaposlenosti
7. ZOFVI-L spodbuja razslojevanje slovenske družbe, elitizacijo in marketizacijo šolstva
8. ZOFVI-L zmanjšuje pomen osnovnošolskega izobraževanja v razmerju do ostalih vrst in stopenj vzgoje in izobraževanja

Več na strani Bogatimo šolstvo – STALIŠČA CIVILNE INICIATIVE BOGATIMO ŠOLSTVO GLEDE PREDLOGA

V Civilni iniciativi Bogatimo šolstvo na podlagi zgoraj predstavljenih argumentov nasprotujemo predlogu ZOFVI-L. Očitamo mu neskladnost vsaj z 2., 14., 57. členom Ustave, predlagatelju pa ravnanje v slabi veri.

Civilna iniciativa Bogatimo šolstvoIZJAVA O PREDLAGANIH SPREMEMBAH ZAKONA O VRTCIH IN PRAVNO MNENJE

1. Občine NE financirajo zasebnih vrtcev.
2. Spremembe NE bodo občinam prinesle prihrankov.
3. V javnih vrtcih NI večjega nadzora in kakovosti dela.
4. Zasebni vrtci na račun javnega denarja NE ustvarjajo dobička.

Več v dokumentu – prenos.

V Združenju zasebnih vrtcev prosimo medije in javnost za korektno poročanje. Razumemo, da lahko politika samovoljno sprejme čisto vse, kar si zamisli. Na koncu odgovarja le politično – na naslednjih volitvah. Vmes politikom ni mar, koliko staršev in koliko zasebnih vrtcev je nepopravljivo prizadela njihova odločitev. Ne sprejemamo pa, da se odločitve sprejemajo pod pretvezami, z  argumenti, ki že na prvi pogled ne zdržijo presoje, brez vsakršne resne analize položaja, kot je in kot ga bo prinesla nameravana sprememba. Takšnih odločevalcev nas je strah.

Glede predlagane Novele Zakona o vrtcih smo pridobili tudi pravno mnenje. Preberite, koliko kršitev v enem samem predlogu! Pa govorimo le o pravnem vidiku, kje je še pomembnejši socialni vidik, pa gospodarski itn.

PRAVNO MNENJE O USTAVNOSTI PREDLOGA NOVELE ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-G) – prenos.

Združenje zasebnih vrtcev Slovenije
Taja Steblovnik, predsednica