(vabilo) JAVNI PROTEST PROTI UKREPOM VLADE NA PODROČJU ŠOLSTVA

Pred nami je zelo pomemben trenutek, saj se moramo vsi starši in podporniki združiti ter zbrati v torek, 9.7.2019, ob 11.30 pred Državnim zborom!

  • PRIJAVI SE

Prijavite se preko povezave. Povabite prijatelje, znance, sorodnike in druge podpornike. Pomembno je, da se zberemo v čim večjem številu.

  • ZAKAJ?

Vlada in poslanci želijo s spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) zaostriti pogoje za ustanavljanje in delovanje nedržavnih šol v Sloveniji.

Predlog zakona ne odpravlja krivic, prinaša dodatno razslojevanje in onemogoča dostop do nedržavnega dela javne mreže šolskega sistema v Sloveniji najbolj ranljivim skupinam.

Minister Pikalo ne spoštuje ustavnega reda države in v spremembe šolskega sistema ne vključuje javnosti!

Združeni starši bomo temu jasno, odločno, a hkrati spoštljivo rekli NE!!!!

  • KDAJ IN KJE?

Zbrali se bomo v torek, 9.7.2019, ob 11.30 pred Državnim zborom, ko bo potekalo glasovanje o spremembah ZOFVI-L.

Poslance bomo z našo prisotnostjo pred parlamentom pozvali, naj ob glasovanju presežejo ideološke razlike, kot smo jih bili zmožni starši, ki smo se povezali v civilni iniciativi. Namesto ideološke vojne, naj politiki pokažejo dovolj modrosti, da pri državljanih ne povzročajo dodatnih neenakosti ter omejujejo ustavno varovanih pravic otrok in staršev.

Hkrati pa bomo pozvali ministra, da odstopi od omenjenega predloga, nov predlog pa pripravi celovito, upoštevajoč vse otroke enako ter v pripravo vključi vso zainteresirano javnost.

Zdaj imamo priložnost, da nas slovenski odločevalci slišijo ter, da se zavzamemo za pravice vseh otrok v Sloveniji!